Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης

Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης

Στα Παιδικά Χωριά SOS, ήδη από το 1999, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρωτοβάθμιας πρόληψης στην κοινότητα μέσω της λειτουργίας προγραμμάτων ενδυνάμωσης της οικογένειας. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η υποστήριξη κοινωνικά και οικονομικά «ευάλωτων» οικογενειών, προκειμένου να διατηρήσουν τη συνοχή τους και να αποκαταστήσουν τη λειτουργικότητά τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά.

Λόγω της οικονομικής κατάστασης των τελευταίων ετών που έχει επιτείνει τον κίνδυνο του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των οικογενειών, και με σκοπό την ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας, δημιουργήσαμε το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί με δωρεά του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.

Το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας διασφαλίζει στους γονείς «ωφέλιμο» χρόνο για να αξιοποιήσουν στην προσπάθειά τους να βρουν μια θέση εργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα παιδιά ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για να καλύψουν τις απαιτήσεις του καθημερινού τους σχολικού προγράμματος, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητές τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

  • τη βελτίωση των τυπικών προσόντων των ενηλίκων γονέων
  • τη απόκτηση / βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
  • τη εργασιακή τους ένταξη / αποκατάσταση
  • τη σχολική πρόοδο των παιδιών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων
  • την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ενηλίκων και ανηλίκων μελών των οικογενειών

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στο Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης είναι:

Προς τους γονείς

α. Εργασιακή συμβουλευτική

Πρόκειται για συστηματική συμβουλευτική από επαγγελματία συνεργάτη του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει και επαγγελματικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων και αποσκοπεί στην εργασιακή αποκατάστασή τους.

Ο Εργασιακός Σύμβουλος ενθαρρύνει και κινητοποιεί τους γονείς, τους μαθαίνει τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης της αγοράς εργασίας και τις τεχνικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για διασύνδεση με εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πλαίσια και διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας.

β. Βελτίωση επαγγελματικών / εκπαιδευτικών προσόντων

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με την παρακολούθηση

  • βραχυχρόνιων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΑΕΔ, ΙΕΚ)
  • Γυμνασίου (σχολείων 2ης ευκαιρίας)
  • μαθημάτων χρήσης Η/Υ
  • μαθημάτων Αγγλικών
  • σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε χώρους εργασίας σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις.

γ. Ομάδες γονέων

Πραγματοποιούνται Ομάδες Γονέων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και θεματολογία σχετική με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του γονεϊκού ρόλου και τις κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές.

Προς τα παιδιά, ηλικίας Δημοτικού & Γυμνασίου

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά, μέσα σε ασφαλές και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον, να έχουν την απαραίτητη μαθησιακή υποστήριξη για να καλύψουν τις απαιτήσεις του καθημερινού τους σχολικού προγράμματος, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητές τους με καθημερινές δράσεις εκτός σχολικού ωραρίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται:

α. Μαθησιακή υποστήριξη

Προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας βάσει των εξατομικευμένων αναγκών των παιδιών και εκμάθηση χρήσης Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας

β. Δημιουργική απασχόληση

Με δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ηλικιακής ομάδας (ζωγραφική, πηλός, χειροτεχνίες, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική κλπ.)

Τα παιδιά έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν καθημερινά ζεστό γεύμα ή σνακ.

Επίσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούμε στην Καλαμάτα, παρέχονται σε γονείς και παιδιά ειδικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή, λογοθεραπεία), σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο.

Επιστημονικό Προσωπικό

Το πρόγραμμα υλοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες του πεδίου με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Συγκεκριμένα, το προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από Εργασιακό Σύμβουλο, Κοινωνικό Λειτουργό, Δασκάλους και Καθηγητές.

ΒΙΛΕΑΡΔΟΥΙΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ.: 27216 00725
επιστροφή