Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

 

Από το 2005 λειτουργούν Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη και στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των δικών μας παιδιών αλλά και παιδιών από την ευρύτερη περιοχή των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τα Εργαστήρια που λειτουργούν είναι τα εξής: Εικαστικό, Θεατρικό, Μουσικό, Νέων Τεχνολογιών και Έκφρασης μέσω Η/Υ καθώς και Αγγλικής Γλώσσας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. Όλα τα εργαστήρια στεγάζονται σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών αλλά και των ειδικών παιδαγωγών που απασχολούνται σε αυτά.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων μας έχει δοθεί η δυνατότητα να υποδεχόμαστε παιδιά αλλά και τους γονείς τους από την ευρύτερη κοινότητα και έτσι αφενός ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερα για το έργο μας, αφετέρου να ενισχύονται οι δεσμοί ανάμεσα στα παιδιά μας και στα παιδιά της περιοχής.

Στα Εργαστήρια συμμετέχουν περισσότερα από 150 παιδιά και απασχολούνται 10 εξειδικευμένοι συνεργάτες.
Φωτογραφίες

Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

επιστροφή