Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

Από το 2005 λειτουργούν Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη και στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των δικών μας παιδιών αλλά και παιδιών από την ευρύτερη περιοχή των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τα Εργαστήρια που λειτουργούν είναι τα εξής: Εικαστικό, Θεατρικό, Μουσικό, Νέων Τεχνολογιών και Έκφρασης μέσω Η/Υ καθώς και Αγγλικής Γλώσσας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. Όλα τα εργαστήρια στεγάζονται σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών αλλά και των ειδικών παιδαγωγών που απασχολούνται σε αυτά.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων μας έχει δοθεί η δυνατότητα να υποδεχόμαστε παιδιά αλλά και τους γονείς τους από την ευρύτερη κοινότητα και έτσι αφενός ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερα για το έργο μας, αφετέρου να ενισχύονται οι δεσμοί ανάμεσα στα παιδιά μας και στα παιδιά της περιοχής.

Στα Εργαστήρια συμμετέχουν περισσότερα από 150 παιδιά και απασχολούνται 10 εξειδικευμένοι συνεργάτες. Η διαμόρφωση των Εργαστηρίων και η λειτουργία τους υποστηρίζεται οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια από τη VODAFONE.

Εργαστήριο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής

Το Εργαστήριο λειτούργησε μόνο στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και δεχότανι πτυχιούχους και προπτυχιακούς φοιτητές σχολών προσχολικής αγωγής, παιδαγωγικών, ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχολογίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων, που σκοπό έχουν την εκπαίδευση, την εποπτεία και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδύαζε τη θεωρία με την πράξη. Έτσι έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν, αφενός θεωρητικές γνώσεις σχετικές με τις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών, τις μαθησιακές δυσκολίες, την Δ.Ε.Π.-Υ. και τα προβλήματα συμπεριφοράς και αφετέρου πρακτική εμπειρία αναλαμβάνοντας υπό εποπτεία ένα από τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS για δύο φορές την εβδομάδα με σκοπό την μαθησιακή του ενίσχυση και την ψυχοπαιδαγωγική του υποστήριξη.

Σύσταση Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης δημιουργήσαμε το 2008, τμήμα περιβαλλοντικού σχεδιασμού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των παιδιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και την εφαρμογή ενεργών πολιτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η ευθύνη του παρατηρητηρίου αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του Σωματείου με απώτερο σκοπό τη σχεδίαση, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών που βασίζονται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο πρώτο στάδιο αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των παιδιών μας. Η δέσμη μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνει τα εξής:

• Μείωση του όγκου των παραγομένων απορριμμάτων των εγκαταστάσεων κατά 20% με την εφαρμογή προγραμμάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών στη πηγή. Ανακύκλωση τοξικών απορριμμάτων σε ποσοστό 100%.
• Μείωση της χρήσης ενεργειακών πόρων σε ποσοστό 10% .
• Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φιλοξενούμενων παιδιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.
• Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού.
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών με συνεργαζόμενες δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες.


Φωτογραφίες

Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης

επιστροφή