Κέντρο Ημέρας για ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης

Κέντρο Ημέρας για ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί καινοτόμο πρόγραμμα  που έχει ως στόχο την προώθηση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Αφορά νεαρά άτομα με αναπηρία ηλικίας 16-30 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.  Λειτουργεί σε αυτόνομο κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών, 300 τ.μ., εντός του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης.

Παρέχει προγράμματα που λειτουργούν σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ενισχύοντας δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και  προεπαγγελματικής κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνουν την εκτίμηση ψυχοκοινωνικών, μαθησιακών δεξιοτήτων καθώς και των δυνατοτήτων για  επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους.

Επιστημονικό προσωπικό

Το Κέντρο Ημέρας στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια, κεραμίστρια, γραφίστα, εικαστικό, καθηγήτρια  πληροφορικής, θεάτρου και εκπαιδεύτρια φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Τα εργαστήρια του Κέντρου Ημέρας έχουν θεραπευτικό σκοπό και στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.  Λειτουργούν Εργαστήρια Η/Υ, Γραφιστικής, Εικαστικών - Δημιουργικής Απασχόλησης, Κίνησης και Άθλησης, Θεατρικών Δρώμενων, Κεραμικής  και Κηπουρικής.

Λειτουργεί έξι μέρες την εβδομάδα και εξυπηρετεί 50 άτομα ημερησίως. Απασχολεί δε περισσότερους από 20 συνεργάτες.
επιστροφή