Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας - Κομοτηνή-Σάπες

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας - Κομοτηνή-Σάπες

Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2012 σε ιδιόκτητο ακίνητο που αποτελεί δωρεά της οικογένειας Εμμανουήλ Νικολαϊδη και αποτελεί τη μοναδική δομή στην ευρύτερη περιοχή που προσφέρει ολοκληρωμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στη κατεύθυνση της πρόληψης.Η δράση του πλαισιώνεται από μια δραστήρια Τοπική Ομάδα Εθελοντών και φίλων SOS. Με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ιδιώτες δωρητές το Κέντρο  προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 80 οικογένειες.
Είναι σε άμεση σχέση και συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Το προσωπικό του Κέντρου αποτελούν: Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, Λογοπεδικός, Εξειδικευμένοι συνεργάτες για τη λειτουργία των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης  και Γραμματεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310-82788

Email: soskomotini@sos-villages.gr

Σε συνέχεια του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε τη λειτουργία το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Σαπών με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες στην συγκεκριμένη περιοχή και αποτελεί το 3ο Κέντρο Στήριξης που λειτουργεί στη Θράκη.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται με την πλήρη οικονομική υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Pharmathen στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, της παρουσίας της με ένα εξειδικευμένο εργοστάσιο στην περιοχή αλλά και της μακρόχρονης υποστήριξής της προς τα Παιδικά Χωριά SOS.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στις Σάπες, το οποίο λειτουργεί σε χώρο που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών, είναι σε άμεση συνεργασία και σχέση με τα άλλα δύο Κέντρα Στήριξης και θα υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερες από 200 οικογένειες και τα παιδιά τους, με την παροχή δωρεάν ψυχολογικών, μαθησιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες.

Το προσωπικό του Κέντρου αποτελούν: Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25320-21232

επιστροφή