Ξενώνας Ασυνόδευτων Προσφύγων - Αθήνα

Ξενώνας Ασυνόδευτων Προσφύγων - Αθήνα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος λειτουργούν από τον Απρίλιο του 2017 στην Αθήνα έναν Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτοι έφηβοι πρόσφυγες, ηλικίας 14 – 18 ετών. Στον Ξενώνα, δυναμικής 25 ατόμων, τα παιδιά απολαμβάνουν ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, από ειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών (ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εκπαιδευτικούς - παιδαγωγούς κλπ.) καθώς και σε υπηρεσίες νομικής υποστήριξης. Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Αθήνα, χρηματοδοτείται, για την περίοδο Αύγουστος - Δεκέμβριος 2017, από το Εθνικό Πρόγραμμα "Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης". Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στο 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

επιστροφή