Επιστημονικές έρευνες

Επιστημονικές έρευνες

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουν για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επιστημονική έρευνα και συμμετέχουν ως φορέας σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες. Οι κυριότερες εξ΄ αυτών είναι:

α. Tracking Footprints (2002)

Έρευνα που διεξάγεται από την Ακαδημία του SOS KINDERDORF INTERNATIONAL σε παγκόσμια κλίμακα και αφορά σημερινούς ενήλικες που μεγάλωσαν σε δομές SOS. Η χώρα μας συμμετείχε το 2008.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.sos-childrensvillages.org

β. Quality 4children (2004-2007)

Έρευνα που εκπονήθηκε με τη συνεργασία τριών διεθνών φορέων παιδικής προστασίας (International Foster Care Organization, SOS Kinderdorf International, Federation Internationale de Communautes Educatives) με αντικείμενο την θέσπιση ποιοτικών standards φροντίδας -στη βάση των Δικαιωμάτων του Παιδιού- σε χώρους εξωοικογενειακής προστασίας.

Η χώρα μας συμμετείχε το 2004 και από το 2007 το Σωματείο προωθεί τα ποιοτικά standards φροντίδας στους σχετικούς θεσμούς και χώρους.

Περισσότερες πληροφορίες στο site www.guality4children.info και στο http://guality4children.blogspot.com

γ. EKKE (2005)

Έρευνα αξιολόγησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος από εξωτερικό αξιολογητή.

(Βλέπε στο multimedia/downloads του site μας)

Φωτογραφίες

Επιστημονικές έρευνες
Επιστημονικές έρευνες
Επιστημονικές έρευνες

επιστροφή