Ο εθελοντισμός στα Παιδικά Χωριά SOS

Ο εθελοντισμός στα Παιδικά Χωριά SOS

Ο εθελοντισμός είναι «μια δραστηριότητα που συνεπάγεται τη διάθεση χρόνου, τη μη αμειβόμενη προσφορά εργασίας και αποσκοπεί στο να ωφελήσει το περιβάλλον ή μεμονωμένα άτομα ή ομάδες». Είναι μια συνολική στάση ζωής, μια εμπνευσμένη πράξη στηριζόμενη στην ελεύθερη βούληση και την πλήρη ανιδιοτέλεια.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για την ανάπτυξη εθελοντικής προσφοράς μέσω προγραμμάτων που προωθούν την αξία του εθελοντισμού ως στάση ζωής σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας.

Η εθελοντική προσφορά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ιδιότητας του πολίτη, αναπτύσσει τις κοινωνικές, επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του, καθώς ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του εθελοντισμού πάει παραπέρα από την απλή παροχή χρόνου για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, καθώς επίσης και το ότι ο εθελοντισμός που περιλαμβάνει περισσότερο το στοιχείο της δέσμευσης παρά το στοιχείο της αυθόρμητης βοήθειας συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της κοινότητας και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο εθελοντισμός - ως έννοια και ως μορφή δράσης - έχει υποστεί αλλαγές και συνεχίζει να υφίσταται στο πέρασμα του χρόνου, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με τα πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια.

Τα θέματα με τα οποία κατά κανόνα ασχολείται (το περιβάλλον, η οικογένεια, η κοινότητα, η κοινωνική ασφάλεια κ.α), είναι αυτά που χρήζουν προσοχής είτε γιατί θεωρούνται προβληματικά είτε γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα που τα καθορίζουν και για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι:

Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινότητα και τον εθελοντή

Είναι πάντα θέμα επιλογής

Είναι μία νόμιμη οδός μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας τους.

Είναι το όχημα με το οποίο τα άτομα ή οι ομάδες αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας

Είναι μια δραστηριότητα που ασκείται μόνο στον μη κερδοσκοπικό τομέα

Δεν αποτελεί υποκατάστατο αμειβόμενης εργασίας

Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της θέσης εργασίας των μισθωτών

Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την κουλτούρα των άλλων

Εν κατακλείδι, ο εθελοντισμός προωθεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ισότητα.

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, η εθελοντική δράση στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων προγραμμάτων στα Παιδικά Χωριά SOS είναι απαραίτητο στοιχείο που όμως συμπληρώνει και ποτέ δεν αντικαθιστά την παιδαγωγική- και όχι μόνο- δουλειά των επαγγελματιών και των Μητέρων SOS.

Στα άμεσα καθαυτού επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα αλλά και στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής των παιδιών εμπλέκονται μόνο σταθερά πρόσωπα όπως π.χ. η Μητέρα SOS και ο κάθε εθελοντής έρχεται να επιτελέσει παράπλευρες δραστηριότητες και να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες.

Η εμπλοκή των εθελοντών, πάντα με την εποπτεία των επαγγελματιών του χώρου, είναι στοχευμένη στους εξής τομείς:

  • Παιδαγωγική υποστήριξη (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση παιδιών)
  • Διοικητική(π.χ. γραμματειακή υποστήριξη)
  • Στήριξης του συνολικού έργου κυρίως στον τομέα της υλικής ενίσχυσης, μέσα από τις Τοπικές Ομάδες Στήριξης σε διάφορες πόλεις όπου δραστηριοποιούνται προγράμματα Παιδικών Χωριών SOS.

Ιδιαίτερα σημαντική τα τελευταία χρόνια είναι η παρουσία οργανωμένων πολυπληθών ομάδων εργαζομένων μεγάλων εταιριών και των οικογενειών τους που προσφέρουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξή τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που κάθε εταιρία αναπτύσσει ξεχωριστά.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συμβολή των εθελοντών στην επίτευξη των στόχων των Παιδιών Χωριών SOS είναι εξαιρετικά σημαντική και η προσφορά τους ανεκτίμητη.

Αν θέλετε και εσείς να γίνετε εθελοντής στα Παιδικά Χωριά SOS συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω και στείλτε την στο email soshr@sos-villages.gr, υπόψην κας Αλεξάνδρας Λύγγρη.
Φωτογραφίες

Ο εθελοντισμός στα Παιδικά Χωριά SOS
Ο εθελοντισμός στα Παιδικά Χωριά SOS

επιστροφή