Ο ρόλος της Μητέρας SOS

Ο ρόλος της Μητέρας SOS

Χαρακτηριστικά

Οι Μητέρες SOS έχουν υψηλό κίνητρο προσφοράς και ταυτόχρονα διαθέτουν χαρακτηριστικά και ικανότητες για να είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών που τους έχουν ανατεθεί, ακολουθώντας σύγχρονες ψυχοπαδαγωγικές μεθόδους με την άμεση υποστήριξη του παιδαγωγικού προσωπικού.

Γι’ αυτό το λόγο, η προσωπικότητα, η συναισθηματική ωριμότητα και οι δεξιότητές τους αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής τους.

Η Μητέρα SOS είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις δικές της ανάγκες, να καλλιεργεί τα ενδιαφέροντά της και να ισορροπεί την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, προκειμένου να εξελίσσεται και η ίδια ως άτομο σε όλα τα επίπεδα.

Η Μητέρα SOS έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί θετικές διαπροσωπικές, συνεργατικές και κοινωνικές σχέσεις με διαφορετικές ομάδες και άτομα.

Η καταλληλότητά της γι’αυτόν το ρόλο κρίνεται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, όπου εκτιμώνται οι συναισθηματικές, νοητικές και οι πρακτικές της ικανότητες μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης στο χώρο των Παιδικών Χωριών SOS.

Η λειτουργία της Σχολής Μητέρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υποστήριξη του έργου της.

Τι κάνει η Μητέρα SOS

Η Μητέρα SOS στην καθημερινότητα της ζωής στο Παιδικό Χωριό, ασκεί το ρόλο της στο πλαίσιο της παιδαγωγικής φιλοσοφίας και πρακτικής που υιοθετεί και εφαρμόζει το Σωματείο.

Με βάση αυτές τις αξίες και αρχές, όπως τις διαμόρφωσε ο ιδρυτής των Παιδικών Χωριών SOS Herman Gmeiner, κάθε παιδί μεγαλώνει μαζί με τα υπόλοιπα αδέρφια του, βιολογικά ή αδέρφια SOS, σε μια ζεστή οικογένεια, μέσα στο Χωριό, που είναι ανοικτό στην κοινωνία και σε άμεση και ζωντανή αλληλεπίδραση μαζί της.

Αυτό σημαίνει ότι η Μητέρα SOS χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κάθε παιδί, αναπτύσσοντας την αίσθηση του «ανήκειν» και έχοντας επίγνωση ότι με τη συμπεριφορά της λειτουργεί ως «πρότυπο» για τα παιδιά που αναλαμβάνει.

Βασικά σημεία του ρόλου της αφορούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού τους σε κάθε φάση της ζωής τους και την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους.

Με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν βιώσει, συνήθως, δύσκολες εμπειρίες σε ευαίσθητη ηλικία και αρνητικά πρότυπα όσον αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις, η Μητέρα SOS είναι δίπλα τους και μαζί τους για να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν δυσκολίες και «τραύματα», να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και τους άλλους, να βιώσουν τη χαρά και να αγαπήσουν τη ζωή και τη δημιουργία.

Η Μητέρα SOS οργανώνει την καθημερινή ζωή του σπιτιού της με συστηματικό αλλά και ευχάριστο τρόπο, ούτως ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητές τους.

Είναι μαζί τους για να τα βοηθήσει στο καθημερινό τους πρόγραμμα για το σχολείο, να ενισχύσει τα ταλέντα και τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και να τα ενθαρρύνει στο παιχνίδι, στην ψυχαγωγία και στην ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες. Να τα μάθει να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων, να δημιουργούν σχέσεις, να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

Η Μητέρα SOS σέβεται και προφυλάσσει την ιδιωτικότητα κάθε παιδιού, την προσωπική του ιστορία και τη σχέση του με τη φυσική του οικογένεια, την πολιτισμική και θρησκευτική του ταυτότητα και ενεργεί πάντα με κριτήριο την εξασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός του.
επιστροφή