ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν τα Παιδικά Χωριά SOS με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη από κοινού δράσεων για τους νέους, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ του Προέδρου του Ιδρύματος καθηγητή Πέτρου Λάμψα και του Εκπροσώπου της Διεθνούς Ένωσης των Παιδικών Χωριών SOS και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος κ. Δημήτριου Βάττη, συζητήθηκαν  θέματα κοινού ενδιαφέροντος και υπογράφηκε πρωτόκολλο για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σε διάφορους τομείς.

Μέσα από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε δίνεται η δυνατότητα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν από κοινού δράσεις και να συμμετέχουν στην  εκπόνηση και υλοποίηση επιστημονικών προτάσεων για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών στο πλαίσιο  παρεμβάσεων που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας, με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα νέων τεχνολογιών, με ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας, την πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στους δύο φορείς, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Ασημάκης Νικόλαος, Στριμπάκος Νικόλαος και Μερτζάνης Αριστείδης καθώς και η Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κ. Καπρέλη Ελένη, ενώ από τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, συμμετείχε επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Σωματείου κ. Γιώργος Πρωτόπαπας.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε προσκεκλημένη από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Παιδείας της Λαμίας κ. Βίβιαν Αργύρη η οποία δεσμεύθηκε να στηρίξει τη συγκεκριμένη συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη δομών Συμβουλευτικής που σχετίζονται με παιδιά και ευάλωτες ομάδες.
επιστροφή