Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν 2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων για την πλήρωση επισιτιστικών αναγκών του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Κυψέλης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

 

Για την πλήρωση επισιτιστικών αναγκών του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Κυψέλης:

  • 2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων

Τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης)
  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης σε θέση ευθύνης
  • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • ικανότητα ορθής κρίσης και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης-υποδοχής προσφύγων και μεταναστών ή άλλους χώρους ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί
  • γνώση Αραβικών ή /και Φαρσί προσμετρώνται θετικά καθώς και εξοικείωση με πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ–ΘΕΣΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ».
επιστροφή