Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Γραμματέα (πλήρους απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Πάτρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκηρύσσουν θέση Γραμματέα (πλήρους απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Πάτρα:

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο  ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ιδιωτικής Σχολής στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
  • Ικανότητα κρίσης, οργανωτικότητα, δέσμευση στην τήρηση του απορρήτου, ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7, ή αντίστοιχο)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Θετικά προσμετράται η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παιδικής προστασίας

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 06/09/2017, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr
επιστροφή