Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Φροντιστή (Κωδ.ΚΦ) για Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

Θέση Κοινωνικού Φροντιστή (Κωδ.ΚΦ) για Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Αθήνας:

Προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών
  • Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης-υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (ειδικότερα σε πληθυσμούς ανηλίκων)
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε φροντίδα ανηλίκων ή και δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού
  • Επιθυμητή η εργασιακή ή/και αποδεδειγμένη εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανώσεις ή φορείς του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες
  • Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
  • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ » και τον Κωδικό θέσης ΚΦ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους.
επιστροφή