Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν μια (1) θέση Γραμματέα (πλήρους απασχόλησης) για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Αθηνών

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ιδιωτικής Σχολής στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
  • Ικανότητα κρίσης, οργανωτικότητα, δέσμευση στην τήρηση του απορρήτου, ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7, ή αντίστοιχο)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Θετικά προσμετράται η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παιδικής προστασίας

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
επιστροφή