Η εταιρεία Brainy στηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας

Η εταιρεία Brainy στηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας

Η εταιρεία Brainy πρόσφερε δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες μελέτης μέσω του Brainy.gr σε περισσότερα από 280 παιδιά και δωρεάν 10 laptops για τα 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούμε σε ολόκληρη τη Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά μας να αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές τους προοπτικές και να έχουν μία εύκολη και πιο παραγωγική πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το κάθε ένα από αυτά.

Στον σημερινό κόσμο που κινείται και αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, η πλατφόρμα brainy, με όχημα την τεχνολογία του 21ου, προσφέρει στα παιδιά λύσεις που απελευθερώνουν χρόνο, αυξάνουν εκθετικά την δυνατότητα αφομοίωσης και τα καθιστούν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο, καταργώντας τα σύνορα στην εκπαίδευση και την πρόοδο.

Η πλατφόρμα brainy αποτελεί μία σύγχρονη λύση συμπληρωματικής διδασκαλίας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, οικείο στα παιδιά.
επιστροφή