Προκήρυξη θέσης εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας

 

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν την ακόλουθη θέση Εκπαιδευτικού (ΚΩΔ. ΔΑΣ01) μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • Εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
  • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή κωδικού αιτούμενης θέσης στον τίτλο του e-mail.
επιστροφή