Γίνε "Νονός" στα Παιδικά Χωριά SOS

Γίνε

Γίνε "Νονός" παιδιού που μεγαλώνει στα Παιδικά Χωριά SOS

Οι φίλοι των Παιδικών Χωριών SOS που θέλουν να βοηθήσουν το έργο του και ταυτόχρονα να συμβάλουν οικονομικά στην  ανατροφή ενός παιδιού που μεγαλώνει σε οικογένεια των Παιδικών Χωριών SOS της Βάρης Αττικής, του Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης και της Θράκης, μπορούν να γίνουν «Νονοί».

  • Ο «Νονός» με τη δωρεά του συμμετέχει στα έξοδα ανατροφής ενός συγκεκριμένου παιδιού, του οποίου το όνομα γνωρίζει.
  • Αναλαμβάνει την ηθική δέσμευση να καταβάλει ετησίως, σε Τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, το ποσό των 300,00 €, για όσο διάστημα το παιδί προστατεύεται από τα Παιδικά Χωριά SOS.
  • Ο «Νονός» έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φύλο και την ηλικία του παιδιού καθώς και το Παιδικό Χωριό SOS στο οποίο διαμένει.
  • Ο «Νονός» ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού. Μπορεί να το επισκέπτεται 1 ή 2 φορές το χρόνο, έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Χωριού και τη Μητέρα SOS.
  • Ο «Νονός» δεν έχει το δικαίωμα να συνοδεύει το παιδί εκτός Χωριού ή να το φιλοξενεί στο σπίτι του και δεν σημαίνει υιοθεσία ή βάπτιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Καρ. Σερβίας 12-14, Αθήνα 105 62

τηλ. 210  33 13 661

e-mail: sosathens@sos-villages.gr

  • Παιδικό Χωριό SOS Βάρης Αττικής, τηλ. 210 8970748
  • Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920  63891
  • Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, τηλ. 25510  51890επιστροφή