ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν τρείς (3) θέσεις Βρεφονηπιοκόμου (πλήρους απασχόλησης-κυλιόμενο ωράριο) για τη στελέχωση του προγράμματος της Υπηρεσίας Αναδοχής του Αναρρωτηρίου Πεντέλης.

Γενική περιγραφή θέσης-σκοπός :

Ο /Η Βρεφονηπιοκόμος φροντίζει και επιβλέπει βρέφη έχοντας ευθύνη για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες σε θέματα υγιεινής, διατροφής, και διαμορφώνει τις συνθήκες για την ομαλή και ασφαλή τους ανάπτυξη. Παράλληλα, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τον αρμόδιο ιατρό.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο των τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ ή Πτυχίο ΙΕΚ ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
  • Τουλάχιστον 5 ετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Υψηλή ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
  • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συμπεριφορών βρεφών
  • Υψηλού επιπέδου δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και εμπειρία στην αποτελεσματική λειτουργία
  • Επιπλέον σπουδές στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν
  • Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

 

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου και ώρα 12:00μμ. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Για απορίες/ερωτήσεις μπορείτε να στείλετε email στο soscv@sos-villages.gr ή να καλέσετε στο 210 3238048 (10:00 - 17:00).
επιστροφή